Klinická psychologie a dopravní psychologie, Plzeň - ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Wittnerová - ZDE
 • (Přeskočit navigaci)
 • Hlavní stránka
 • Psychologické služby
 • Více o ordinaci
 • Odkazy
 • Klinická psychologie
 • Dopravní psychologie
 • Forenzní psychologie
 • Pedagogická psychologie

 • ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Iva Wittnerová

  ORDINACE KLINICKÉ A DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE
  U Velkého rybníka 2219/115, Plzeň - kontakt


  PROVOZ ORDINACE JE DNEM 27. DUBNA 2020 V OMEZENÉM REŽIMU OBNOVEN za následujících podmínek:
  1. Osobní kontakt s ordinací bude umožněn pouze klientům předem telefonicky nebo jiným distančním způsobem objednaným.
  2. Klient (i jeho příp. doprovod - viz bod 4.) se u vchodu do budovy ohlásí zvonkem a počká na příchod personálu ordinace, který provede bezkontaktní změření tělesné teploty.
  3. Pohyb po budově je přípustný pouze v doprovodu personálu ordinace.
  4. Možný je pouze kontakt individuální ve formátu „1 + 1“. Výjimku tvoří doprovod nezletilých (pouze úředně stanovený zákonný zástupce) a doprovod osob, jejichž psychický nebo tělesný stav vyžaduje pomoc při běžných životních úkonech.
  5. Všichni účastníci kontaktu dodržují mezi sebou vzdálenost 2 metry a povinně nosí správně nasazené obličejové roušky. Během kontaktu s ordinací budou mít k dispozici další ochranné pomůcky (rukavice, desinfekční prostředky apod.).
  6. Při vstupu do ordinace každá osoba (i event. povolený doprovod) po řádném poučení podepíše Čestné prohlášení o svém aktuálním zdravotním stavu.
  7. Po ukončení kontaktu s ordinací klient (i jeho příp. doprovod) bez prodlení opustí za doprovodu personálu budovu.


  psi

  Klinická psychologie a dopravní psychologie:

  Obsah pracovní náplně:

  ___

  Psychologická vyšetření jsou realizována s ohledem na zákonné normy a stávající legislativu, průběžně jsou sledovány a akceptovány novely příslušných zákonů a vyhlášek.   Plně jsou respektovány etické kodexy a standardy odborných psychologických asociací.

  ABC psychologie s.r.o. respektuje a s platností od 25. května 2018 na svém pracovišti plně implementuje nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, označované jako General Data Protection Regulation, tzv. GDPR. V této souvislosti bychom Vás rádi ubezpečili, že s Vašimi údaji zacházíme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, a samozřejmě je ochráníme v maximální možné míře.


  Kontakt:

  ABC psychologie, s.r.o.

  PhDr. Iva Wittnerová

  mobil: 604 413 248

  e-mail: wittnerova.iva@seznam.cz

  Ordinace:
  U Velkého rybníka 2219/115 (I. NP),
  323 00 Plzeň


  jedna mapa, druhá mapa

  - NAHORU -


  aktualizace: 25.4.2020 - COVID-19 - opatření při provozu ordinace

  v novém okně